Mọi người đang chờ đợi để hiểu chính xác Vương quốc Anh chắc chắn sẽ lựa chọn như thế nào cho kỳ nghỉ này. Các công dân EU hiểu rằng đó sẽ là một sự điều chỉnh rất lớn đối với họ, đặc biệt là các game thủ chơi bóng đá. Các game thủ hiểu rằng việc Vương quốc Anh rời khỏi EU có thể đến từ những điều chỉnh lớn trong hệ thống mà họ là thành phần.

Hiện tại, sau một năm bỏ phiếu Brexit, Vương quốc Anh cuối cùng đã thực sự đưa ra Điều khoản ngắn 50 của hiệp ước Lisbon vào ngày 29 tháng 3 năm 2017 khiến phần lớn các câu lạc bộ tổ chức hàng đầu lo lắng về ảnh hưởng của nó. Tuân theo các tiêu chí có thể ảnh hưởng và cũng ảnh hưởng đến bóng đá Anh có nghĩa là:

Những game thủ bóng đá này chắc chắn sẽ không thể hoạt động với các câu lạc bộ bóng đá của Vương quốc Anh một cách thuận tiện như trước Brexit. Kể từ khi có Flexibility of Minute, những game thủ này đã có thể hoạt động cho nhiều câu lạc bộ của EU mà không cần bất kỳ loại giấy phép nghề nghiệp nào. Các game thủ phải có được thị thực việc làm để hoạt động với các câu lạc bộ bóng đá ở Vương quốc Anh và nó cũng sẽ không dễ dàng như vậy.

2) Giấy phép việc làm: Ảnh hưởng quan trọng thứ hai mà Brexit có thể tạo ra đối với các game thủ bóng đá Anh là nhu cầu về giấy phép công việc để hoạt động và cũng có thể đi vào hoạt động ở Vương quốc Anh. Các game thủ đang hoạt động với nhiều câu lạc bộ bóng đá ở Vương quốc Anh mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về Visa chắc chắn sẽ phải xin phép công việc trước khi đến Vương quốc Anh. Hoặc nếu không, chắc chắn sẽ rất khó khăn cho các câu lạc bộ bóng đá ở Vương quốc Anh khi làm việc với các game thủ đến từ châu Âu.

Việc giảm tiền của Vương quốc Anh hoàn toàn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các game thủ bóng đá đang chơi cho các câu lạc bộ bóng đá của Vương quốc Anh vì họ chắc chắn sẽ kiếm được ít hơn nhiều so với việc tăng doanh thu Brixit. Chắc chắn sẽ rất dễ dàng để các câu lạc bộ không thuộc Vương quốc Anh nhanh chóng chọn các game thủ bóng đá từ Vương quốc Anh vì họ chắc chắn sẽ phải trả thu nhập thấp hơn nhiều cho những game thủ kiếm được nhiều bảng Anh hơn. Sự sụt giảm tiền của Vương quốc Anh chắc chắn sẽ không thể đoán trước được trừ khi có một số thỏa thuận đối ứng được ủy quyền giữa hai sự kiện, Vương quốc Anh cũng như các bên trái khác tham gia EU.

74 phần trăm game thủ từ Chelsea là một người thuộc Liên nguyen quang hai minh Châu Âu trên toàn quốc hoặc họ có quốc tịch thứ hai của Liên minh Châu Âu. Theo các cơ quan quản lý bóng đá ở Vương quốc Anh, có thể có những ràng buộc đối với việc chuyển nhượng Bosman, điều này chắc chắn sẽ hạn chế các câu lạc bộ ở Vương quốc Anh thuê các game thủ EU chơi cho câu lạc bộ của họ trong Tổ chức Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, các câu lạc bộ của Tổ chức Ngoại hạng đang tập trung vào các đội game thủ của họ để đối phó và cũng vượt qua các đối thủ sắp tới.

Ví dụ: bất kỳ loại người chơi nào không chứng nhận GBE, thì người chơi đó chắc chắn sẽ được đánh giá dựa trên hệ thống dựa trên các yếu tố. Những yếu tố này được đưa ra dựa trên số lượng chi phí chuyển nhượng mà người chơi đó phải trả và cũng là mức lương tiêu chuẩn cung cấp cho người chơi tương phản với nhiều game thủ khác trong một tổ chức. Cuối cùng, người chơi chứng nhận cho hệ thống dựa trên các yếu tố này sẽ nhận được thị thực và cả những người chơi không thể chứng nhận, họ không nhận được giấy phép công việc để chơi cho các câu lạc bộ bóng đá cụ thể.

Chắc chắn sẽ rất đơn giản cho các câu lạc bộ không thuộc Vương quốc Anh khi lựa chọn các game thủ bóng đá từ Vương quốc Anh một cách thuận tiện vì họ chắc chắn sẽ phải trả mức lương thấp hơn nhiều cho những game thủ kiếm được nhiều bảng Anh hơn. Theo các cơ quan quản lý bóng đá ở Vương quốc Anh, có thể có những hạn chế trong chuyển nhượng Bosman, điều này chắc chắn sẽ hạn chế các câu lạc bộ Vương quốc Anh thuê các game thủ EU chơi cho câu lạc bộ của họ trong Tổ chức Ngoại hạng Anh. Trong tình huống bất kỳ loại game thủ nào không chứng nhận GBE, thì game thủ đó chắc chắn sẽ bị kiểm tra dựa trên hệ thống các yếu tố. Những yếu tố này được cung cấp trên cơ sở số lượng phí chuyển nhượng mà người chơi đó trả và cũng là mức lương tiêu chuẩn được sử dụng cho người chơi so với nhiều người chơi khác trong một tổ chức. Cuối cùng, người chơi chứng nhận cho hệ thống dựa trên các yếu tố này sẽ nhận được thị thực và cả những người chơi không thể chứng nhận, họ không nhận được giấy phép công việc để chơi cho các câu lạc bộ bóng đá tương ứng.